google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk

XFIXI Instruktioner


1. Innan ni använder XFIXI produkter läs våra instruktioner för att undvika eventuella skador på material eller personskador. Fel användning kan orsaka skador. Innehållet kan spridas på ett oönskat sätt.

2. Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när ni blandar eller handhar öppna flaskor. För övriga första hjälpen frågor se vidare i SDS.
3. XFIXI komponeter skall förvaras i en temperatur mellan 20°C - 27°C minst 3 timmar före användning. Vid lägre temperaturer kommer härdningen att ta längre tid och kommer inte ha den spridningsverkan som vill uppnås. Vi för hög temperatur härdning går för snabbt och kommer inte hinna spridas till hela området och bli en vekare installation.
4. Ett kit från XFIXI innehåller Komponent A och komponent B i varsin flaska.

* Flaskorna är inte helt fyllda då de olika komponenterna skall blandas enligt givna instruktioner.
5. VIKTIGT! Försäkra er om att polen är fast i hålet där den skall fästas med antingen en mekanisk förankring eller att den hålls på plats med handkraft innan ni blandar de olika komponenterna. Om hålet innehåller vatten se till att det fylls upp med material eller punpa ur vattnet innan applicering.
6. Häll försiktigt komponent A över i flaskan innehållande komponent B.

Blanda i 40-50 sekunder genom att skaka flaskan för att få en gedigen blandning

ÖVERSKRID EJ DESSA 40-50 SEKUNDER DÅ BLANDNINGEN 

NOTERA! Om flaskans innehåll är över rekommenderad temperatur, kommer produkten att härda för snabbt.
7Töm den blandade innehållet i hålet, töm delar av innehållet på själva stopen för att väta ner den. Genom att väta stolpen eller att få delar av innehållet på den hjälper den att fästa.
8. Justera stolpen vertikalt nu om det behövs upp till 5 min. Justera ej i höjdled. Full effekt av innehållet nås efter 3-5 min och efter det står stolpen av sig själv. Om det är kraftig vind så kan det behövas att man håller stolpen upp till 7 min. Efter 6 timmar är installationen klar för att användas.
9. Ett hål kan alltid fyllas med mer blandning av komposite upp till 5 min efter den första batchen har expanderat klart.
10. Efter härdningen kan man med fördel skära bort överblivet material runt hålet.11. Fyll igen överblivna hålet med grus och jord.

NOTERA! Om hålet inte täcks med jord eller sand direkt solljus kommer ha en negativ effekt på XFIXI produkter.*Hålets ljup skall vara 1/3 av polens totala längd. Desstu ljupare och tightare hål desstu högre hållfasthet.

*“Stolpe” anses vara vilket objekt som helst eller av vilket material som helst som installeras med XFIXI produkt. 

*Kalkulera nödvändig volym för varje stolpe medXFIXI kalkulator

*XFIXI kommer att fylla ca 90% av hålet, därefter fylls hålet med sand eller jord.

 


Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs Salidzini.lv logotips Cenu salīdzinājums interneta veikalos www.gudriem.lv/atrie-kreditiwww.gudriem.lv/atrie-krediti
google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk