google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk

XFIXI Návod na použitie


1. Pred použitím XFIXI, otvorením fliaš a zmiešaním ich obsahu, si dôkladne prečítajte a oboznámte sa s nasledujúcimi inštrukciami, aby ste sa vyhli zraneniam a škodám na majetku.  Nesprávne použitie môže byť nebezpečné! Fľaše sa môžu roztrhnúť a obsah vystreknúť von, ak fľaša nie je otvorená do jednej minúty.
2. Pri akejkoľvek manipulácii a nalievaní XFIXI používajte vždy ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare, alebo štít. Informácie o postupoch prvej pomoci v núdzových situáciách a ďalšie podrobnosti nájdete v bezpečnostnej príručke.
3. Vždy uchovávajte XFIXI aspoň 3 hodiny pred použitím v rozmedzí teplôt 20°C - 27°C. Pri nižšej teplote, bude trvať reakcia a rozpínanie dlhšie a kompozit bude mať menší objem. Pri vyššej teplote bude reakcia a rozpínanie oveľa rýchlejšie, zníži sa manipulačný čas (čas potrebný na miešanie) a kompozit bude objemnejší s menšou pevnosťou.
4. Súprava XFIXI obsahuje komponenty A a B naplnené vo fľašiach.

* Fľaše nie sú úplne naplnené, pretože komponent A je určený k pridaniu do fľaše s komponentom B v poradí uvedenom v pokynoch.
5. DÔLEŽITÉ! Uistite sa, že stĺp je osadený v jame, je vyrovnaný a podopretý (prípadne ručne držaný), pred zmiešaním obsahu komponentov. Taktiež sa uistite, že v jame sa nenachádza žiadna stojatá voda. Ak je v jame voda, dosypte do nej pôdu, alebo štrk, kým voda už nebude viditeľná, alebo ju z jamy vypumpujte.
6. Opatrne nalejte obsah fľaše s komponentom A do fľaše s komponentom B.

Miešajte 40 – 50 sekúnd pohybom fľaše hore a dole.

NEPREKRAČUJTE ČAS MIEŠANIA, PRETOŽE FĽAŠA BY SA MOHLA PRETHNÚŤ!

POZNÁMKA: Ak má fľaša pred miešaním väčšiu teplotu ako maximálne odporúčanú (+27°C) – obsah môže expandovať príliš rýchlo.
7.  Vyprázdnite obsah fľaše do diery, “navlhčite stĺpik” oliatím stĺpika trochou obsahu do úrovne terénu. Navlhčenie stĺpika pomáha poskytnúť jeho dobré priľnutie ku kompozitu.
8. Ak je to nutné, do maximálne 5 minút ešte vyrovnajte osadenie stĺpika. Nehýbte s ním už hore a dole.  Rozpínanie kompozitu sa ukončí do približne 3-5 minút a potom už nie je nutné stĺpik podopierať, alebo držať (ak je príliš veterno, pridržujte stĺpik 7 minút).  V priebehu približne 30 – 45 minút je už XFIXI celkom vytuhnutý. Pred montážou pletiva počkajte približne 6 hodín, kým je produkt úplne vytuhnutý.
9. Ak je to potrebné, jama môže byť  ešte doplnená doliatím ďalšieho kompozitu do 5 minút po ukončení expandovania kompozitu, ktorý sme do jamy naliali ako prvý. 
10. Po vytvrdnutí kompozitu použitím lopatky, pílky, alebo noža, opatrne odstránime prebytočný materiál.11. Vytvorte 5-10cm voľného miesta, nasypte tam zeminu, alebo štrk a zhutnite.

POZNÁMKA: Ak povrch kompozitu nie je pokrytý zeminou, alebo štrkom, priame slnečné UV žiarenie bude mať vplyv na výslednú kvalitu XFIXI.

* Hĺbka jamy by mala byť 1/3 z výšky stĺpika plota. Čím užšia a hlbšia diera, tým je vhodnejšia pre použitie XFIXI.

*“Stĺp” je akýkoľvek objekt inštalovaný pomocou XFIXI

* Vypočítajte potrebné množstvo produktu pre každý stĺp pomocou XFIXI kalkulátora.

* XFIXI vyplní asi 90% jamy. Následne môže byť navrchu obsypaná zeminou alebo štrkom.


Lielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs Salidzini.lv logotips Cenu salīdzinājums interneta veikalos www.gudriem.lv/atrie-kreditiwww.gudriem.lv/atrie-krediti
google-site-verification=cQSWBe8T9U0j__fYVBVKwORxoQW5H6jziJpDMp1Aqwk